Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

ROK 2021

AKTIVITY

21.01.2021  Metodický kabinet mateřských škol - online Pozvánka 
04.02.2021 Metodický kabinet výchovných poradců - online Pozvánka
16.02.2021 Webinář "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání" Pozvánka
18.02.2021 Metodický kabinet školních družin - online Pozvánka
18.02.2021 Webinář - "Quizizz" Pozvánka
11.03.2021 Metodický kabinet učitelů českého jazyka - online Pozvánka
15.03.2021 Soutěž - autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol Plakát
18.03.2021 Webinář "3D modelování s programem Tinkercad" Pozvánka
19.03.2021 Webinář "Jak na on-line setkávání" pro MŠ Pozvánka
22.03.2021 Webinář "Jak zaujmout žáky (nejen) při distanční výuce" Pozvánka
23.03.2021 Webinář "Školní zralost aneb co a jak s předškolákem" Pozvánka
25.03.2021 Webinář "Finanční gramotnost" Pozvánka
30.03.2021 Metodický kabinet Polytechniky - online Pozvánka
06.04.2021 Webinář "Prevence stresu a vyhoření" Pozvánka
15.04.2021 Metodický kabinet učitelů cizích jazyků - online Pozvánka
22.04.2021 Metodický kabinet výchovných poradců - online Pozvánka
11.05.2021 Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" Pozvánka
12.05.2021 Webinář "Kooperativní a párové metody učení" Pozvánka
18.05.2021 Metodický kabinet Polytechniky - online Pozvánka
25.05.2021 Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 2. část Pozvánka
08.06.2021 Metodický kabinet mateřských škol - online Pozvánka
15.06.2021 Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 3. část Pozvánka
17.06.2021 Metodický kabinet školních družin - online Pozvánka
17.06.2021 Webinář "Domácí vzdělávání" Pozvánka
22.06.2021 Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 4. část Pozvánka
23.06.2021 Webinář "Revize RVP ZV a úpravy ŠVP" Pozvánka
29.06.2021 Webinář "Metodika logopedické péče v běžné MŠ" 5. část Pozvánka

 

 

ROK 2020

AKTIVITY

14.01.2020  Workshop "Realita inkluze"  Pozvánka 
16.01.2020 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
29.01.2020 Seminář - Matematická gramotnost Pozvánka
12.02.2020 Cesta za inspirací Pozvánka
12.02.2020 Metodický kabinet učitelů cizího jazyka Pozvánka
27.02.2020 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
27.02.2020 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
03.03.2020 FKSP od A do Z Pozvánka
11.03.2020 Workshop "Realita inkluze" Pozvánka
16.03.2020 Soutěž - autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol Plakát
07.05.2020 Videokonference Pozvánka
14.05.2020 Metodický kabinet školních družin - online Pozvánka
21.05.2020 Metodický kabinet výchovných poradců - online Pozvánka
02.06.2020 Webinář Desková hra - "Cesta životem" Pozvánka
09.06.2020 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
11.06.2020 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
30.09.2020 Metodický kabinet učitelů cizího jazyka Pozvánka
01.10.2020 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
06.10.2020 Webinář - distanční vzdělávání Pozvánka
12.10.2020 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
09-10/2020 Výtvarná soutěž "Zážitky z prázdnin" Plakát+GDPR
16.11.2020 Webinář "Jak dětem zpestřit on-line výuku" SMART Pozvánka
19.11.2020 Webinář "Jak dětem zpestřit on-line výuku" TOGlic Pozvánka
23.11.2020 Webinář "Jak dětem zpestřit on-line výuku" Quizizz Pozvánka
30.11.2020 Webinář "Jak dětem zpestřit on-line výuku" SMART Response Pozvánka
04.12.2020 Webinář "Komunikační mosty mezi rodinou a školou" Pozvánka
08.12.2020 Online workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou Pozvánka
10.12.2020 Webinář "Úvod do 3D tisku" Pozvánka

  

ROK 2019

AKTIVITY

17.01.2019 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
17.01.2019 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
19.02.2019 Kulatý stůl - "Jak dětem usnadnit přechod do základní školy" Pozvánka
26.02.2019 Metodický kabinet učitelů cizích jazyků Pozvánka
28.02.2019 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
12.03.2019 Metodický kabinet učitelů českého jazyka Pozvánka
14.03.2019 Společně k úspěchu každého dítěte i učitele Pozvánka
20.03.2019 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu Pozvánka
21.03.2019 Metodická podpora pro školní družiny Pozvánka
28.03.2019 Kulatý stůl-Jak na polytechnické vzdělávání Pozvánka
03-04/2019 Soutěž-"Moje nejoblíbenější knížka" Soutěž+pravidla
09.04.2019 Pracovní právo ve školách a personální agenda Pozvánka
25.04.2019 Metodická podpora mateřských škol Pozvánka
30.05.2019 Podpora spolupráce školních družin a aktérů neformálního vzdělávání Pozvánka
30.05.2019 Metodická podpora čtenářské pregramotnosti Pozvánka
06.06.2019 Sdílení příkladů dobré praxe ve čtenářské gramotnosti - Prosiměřice Pozvánka
20.06.2019 Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 Pozvánka
10.10.2019 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
10.10.2019 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
17.10.2019 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
21.10.2019 Prevence syndromu vyhoření Pozvánka
31.10.2019 Jak podpořit zájem žáků o přírodovědné vzdělání Pozvánka
11.11.2019 Metodický kabinet učitelů matematiky Pozvánka
18.-19.11.2019 Exkurze do Centra polytechnické výchovy při ZŠ Boskovice Pozvánka
27.11.2019 Metodický kabinet učitelů cizích jazyků Pozvánka
28.11.2019 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
28.11.2019 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
04.12.2019 Sdílení příkladů dobré praxe ve čtenářské gramotnosti - Mikulovice Pozvánka
12.12.2019 Seminář "Jak vybrat střední školu" Pozvánka

 

 

ROK 2018

AKTIVITY

11.10.2018 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
01.11.2018 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
01.11.2018 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
05.11.2018 Čtenářská pregramotnost Pozvánka
12.11.2018 Čtenářská pregramotnost Pozvánka
19.11.2018 Matematická pregramotnost Pozvánka
22.11.2018 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
26.11.2018 Matematická pregramotnost Pozvánka
19.12.2018 Workshop Rovné příležitosti Pozvánka

 

Plánované akce MAP II

SOVÍKOVO PUTOVÁNÍ

Plakát

SOUTĚŽ "Poklady Znojemska"

- Souhlas se zpracováním osobních údajů

Plakát

Formulář

 

 

 

 

Proběhlé akce MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.