Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

2019

Aktivity

17.01.2019 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
17.01.2019 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
19.02.2019 Kulatý stůl - "Jak dětem usnadnit přechod do základní školy" Pozvánka
26.02.2019 Metodický kabinet učitelů cizích jazyků Pozvánka
28.02.2019 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
12.03.2019 Metodický kabinet učitelů českého jazyka Pozvánka
14.03.2019 Společně k úspěchu každého dítěte i učitele Pozvánka
20.03.2019 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu Pozvánka
21.03.2019 Metodická podpora pro školní družiny Pozvánka
28.03.2019 Kulatý stůl-Jak na polytechnické vzdělávání Pozvánka
3-4/2019 Soutěž-"Moje nejoblíbenější knížka" Soutěž+pravidla
09.04.2019 Pracovní právo ve školách a personální agenda Pozvánka
25.04.2019 Metodická podpora pro Mateřské školy Pozvánka
30.05.2019 Podpora spolupráce školních družin a aktérů neformálního vzdělávání Pozvánka
30.05.2019 Metodická podpora čtenářské pregramotnosti Pozvánka
06.06.2019 Sdílení příkladů dobré praxe ve čtenářské gramotnosti Pozvánka
20.06.2019 Reforma financováníReforma financováníregionálního školství od 1.1.2020 Pozvánka

 

 

2018

Metodické kabinety

11.10.2018 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka
01.11.2018 Metodický kabinet školních družin Pozvánka
01.11.2018 Metodický kabinet mateřských škol Pozvánka
22.11.2018 Metodický kabinet výchovných poradců Pozvánka

 

Pregramotnosti

5.11.2018 Čtenářská pregramotnost Pozvánka
12.11.2018 Čtenářská pregramotnost  
19.11.2018 Matematická pregramotnost Pozvánka
26.11.2018 Matematická pregramotnost  

 

Workshop Rovné příležitosti

19.12.2018 Workshop Rovné příležitosti Pozvánka

 

 

Plánované akce MAP II

Metodický kabinet - školní družiny - 10.10.2019

Pozvánka

Metodický kabinet - mateřské školy - 10.10.2019

Pozvánka

Metodický kabinet - výchovní poradci - 17.10.2019

Pozvánka

Prevence syndromu vyhoření

Pozvánka

Metodický kabinet učitelů českého jazyka - 22.10.2019

Pozvánka

 

Proběhlé aktivity MAP II

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.