Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Kategorie: Stanovy a směrnice MAS
Dostupné soubory:
Information
Datum 2017-11-20
Upraven 2017-11-20
Verze:
Velikost 208.48 KB
Systém
Stažení 313
Information
Datum 2017-09-11
Upraven 2018-03-14
Verze:
Velikost 160.89 KB
Systém
Stažení 269
Information
Datum 2017-09-11
Upraven 2020-05-27
Verze:
Velikost 202.92 KB
Systém
Stažení 232

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.