Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Kategorie: Dotační speciál MAS
Strana 1 z 2
Dostupné soubory:
Information
Datum 2022-12-20
Upraven 2022-12-20
Verze:
Velikost 393.38 KB
Systém
Stažení 8
Information
Datum 2022-09-19
Upraven 2022-09-19
Verze:
Velikost 1.09 MB
Systém
Stažení 15
Information
Datum 2022-06-10
Upraven
Verze:
Velikost 1.41 MB
Systém
Stažení 23
Information
Datum 2022-03-23
Upraven 2022-12-20
Verze:
Velikost 756.41 KB
Systém
Stažení 31
Information
Datum 2021-12-17
Upraven
Verze:
Velikost 1.17 MB
Systém
Stažení 54
Information
Datum 2021-10-07
Upraven
Verze:
Velikost 1.31 MB
Systém
Stažení 62
Information
Datum 2021-07-02
Upraven
Verze:
Velikost 1.16 MB
Systém
Stažení 66
Information
Datum 2021-03-30
Upraven 2021-07-02
Verze:
Velikost 1.26 MB
Systém
Stažení 73
Information
Datum 2020-12-17
Upraven 2020-12-18
Verze:
Velikost 1.43 MB
Systém
Stažení 110
Information
Datum 2020-09-30
Upraven 2020-09-30
Verze:
Velikost 612.71 KB
Systém
Stažení 99
Information
Datum 2020-06-30
Upraven 2020-06-30
Verze:
Velikost 317.64 KB
Systém
Stažení 165
Information
Datum 2020-03-30
Upraven 2020-12-18
Verze:
Velikost 936.72 KB
Systém
Stažení 128
Information
Datum 2019-12-05
Upraven 2019-12-05
Verze:
Velikost 1.76 MB
Systém
Stažení 145
Information
Datum 2019-10-30
Upraven 2020-12-18
Verze:
Velikost 1009.5 KB
Systém
Stažení 157
Information
Datum 2019-08-30
Upraven 2020-12-18
Verze:
Velikost 410.09 KB
Systém
Stažení 144
Information
Datum 2019-03-21
Upraven 2020-12-18
Verze:
Velikost 1.15 MB
Systém
Stažení 266
Information
Datum 2019-03-21
Upraven 2019-03-21
Verze:
Velikost 989.03 KB
Systém
Stažení 209
Information
Datum 2018-11-01
Upraven 2021-10-07
Verze:
Velikost 1.15 MB
Systém
Stažení 264
Information
Datum 2018-06-28
Upraven 2018-06-28
Verze:
Velikost 1.09 MB
Systém
Stažení 267
Information
Datum 2018-04-16
Upraven 2018-04-16
Verze:
Velikost 972.78 KB
Systém
Stažení 303

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader