Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Kategorie: Monitorovací zprávy MAS
Dostupné soubory:
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.26 MB
Systém
Stažení 380
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.33 MB
Systém
Stažení 328
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.33 MB
Systém
Stažení 365
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.86 MB
Systém
Stažení 339
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 570.01 KB
Systém
Stažení 331
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.47 MB
Systém
Stažení 378
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.02 MB
Systém
Stažení 360
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.62 MB
Systém
Stažení 357
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.67 MB
Systém
Stažení 355
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 638.44 KB
Systém
Stažení 350
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 323.97 KB
Systém
Stažení 328
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 209.94 KB
Systém
Stažení 329

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader