Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na konferenci.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS web

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na školení.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na semináři.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS web

Konzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na Valné hromadě KS NS MAS.

Děkujeme za pochopení.

Více informací naleznete ZDE

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader