Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu pořádání semináře s ČŠI v Dolních Dunajovicích.

Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Jevišovice a Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo v rámci kampaně "Celé Česko čte dětem" pořádají Sbírku knih pro děti od 4. 12. 2017 do 15. 12. 2017.

Více informací ZDE

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na semináři a VH NS MAS.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na konferenci.

Děkujeme za pochopení.

Číslo: 073

Platnost od: 1. 9. 2017 08:00

Platnost do: 1. 2. 2018 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2017 10:00

Alokace v Kč: 1 100 000 000

Cílem konference je poskytnout účastníkům  informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvoří pestou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, lidi zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny, úspěšné starosty a zkušené praktity s ohledem na péči o krajinou zeleň a její zakládání. 

Program ke stažení ZDE

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.