Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Ukončení příjmu žádostí 15.01.2018 (do 12 hodin).

Podprogram je členěn na sedm dotačních titulů (DT):

  • DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
  • DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
  • DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • DT č. 7 - Podpora rozvoje strategických průmyslových zón

více informací na : http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018

Srdečně přejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2018. Zároveň připojujeme poděkování za Vaši důvěru.

PF 2018

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu pořádání semináře s ČŠI v Dolních Dunajovicích.

Děkujeme za pochopení.

Městská knihovna Jevišovice a Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo v rámci kampaně "Celé Česko čte dětem" pořádají Sbírku knih pro děti od 4. 12. 2017 do 15. 12. 2017.

Více informací ZDE

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na semináři a VH NS MAS.

Děkujeme za pochopení.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.