Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Nabídka volné pracovní pozice:

MAS Znojemské vinařství vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat emailem nebo předat osobně v kanceláři MAS do 24.01.2020.

VR MAS 1

VR MAS 2

V případě potřeby nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.

Dne 12. 12. 2019 byla řídícím orgánem schválena tzv. Mid-Term Evaluace MAS Znojesmké vinařství,z.s.. Tento dokument zhodnocuje dosavadní činnost MAS prováděnou v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojmeské vinařství,z.s. pro programové období 2014 - 2020, respektive 2023 a závěrem přináší manažerská doporučení, která budou využita k podání Změny Strategie CLLD MAS Znojemské vinařství,z.s..

Úplné znění tohoto dokumentu naleznete zde.

MAS Znojemské vinařství,z.s. srdečně zve všechny zájemce a potenciální žadatele o dotaci na seminář k výsadbě stromů. O pravidlech pro podávání žádostí pohovoří odborník z krajského pracoviště SFŽP ČR. Dále promluví Ing. Vymazalová a Ing. Kopečný o možnostech realizace projektů do konce roku 2019 a vhodnosti výběru dřevin na řešených územích.

Potvrzení účasti je možné zasílat do 20. 11. 2019 na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se s Vámi na shledanou,

Bez nazvu

cesky mail

Zavítejte na velmi oblíbennou akci "Slavnosti chleba" již 7. 9. 2019 ve Slupi. V příloze naleznete Jízdní řády a také plánek s programem.

Vyhlašujeme výběrové na pracovní pozici: Vedoucí pracovník SCLLD/Animátor.

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS.

Pro více informací můžete volat: +420 734 114 558 (Odehnalová)

vr 2

VR3

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader