Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Logo MAS web

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na školení.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS webKonzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na semináři.

Děkujeme za pochopení.

Logo MAS web

Konzultace se zaměstnanci v kanceláři MAS nebudou možné, a to z důvodu účasti na Valné hromadě KS NS MAS.

Děkujeme za pochopení.

Více informací naleznete ZDE

1498.jpg
Výzva je zaměřena na podporu školního a univerzitního sportu, tedy například na podporu sportovní činnosti žáků základních škol a školních sportovních klubů, organizaci a podporu školních a univerzitních sportovních soutěží a další činnosti související s organizací školního a univerzitního sportu.
 
 
 
Žádost musí být podána nejpozději do 16. března 2018.
Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.
Celková alokace Výzvy je 117 000 000,- Kč.
 

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.