Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Více informací o programu a přihlášení v pozvánce zde.

Více informací v pozvánce - zde

Program akce - zde

Registraci prosím provádějte pomocí odkazu níže do 24. června 2022, 12:00 hod.

Odkaz na registraci 

https://www.crr.cz/kalendar/irop-tour-brno-2/?registrace

  • Seminář s exkurzí na téma „Extenzivní ovocné sady a solitérní stromy v zemědělské krajině - zakládání, následná péče a údržba“ konaný dne 6. 5. 2022:  Více informací v odkaze

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2FRO%2F500%2F1650627625856.pdf

  • Na poli Mendelu se dne 17. 5. 2022 uskuteční konference na téma „Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa“: Více informací  v odkaze.

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2FRO%2F500%2F1650553192057.pdf

 

Plakát uvidíte po kliknutí na příspěvek

Myslivecky vikend Mir. Kninice

Více informací se dozvíte webových stránkách:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt (mmr.cz).

Soutez nove obce

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader