Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Vyhlašujeme výběrové řízení v projektu MAP v ORP Znojmo II na pracovní pozici: Vedoucí aktualizace a implementace MAP

Zájemci mohou podklady k výběrovému řízení zasílat mailem, nebo předat osobně v kanceláři MAS, nejpozději do 21.06.2019.

Pro více informací můžete volat: +420 774 150 067 (Bc. Příkazský) nebo +420 774 150 282 (Bc. Augustová)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ ZDE

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.