Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?

Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a jejich učitele. Soutěží vždy celá třída.

KDO ZA SOUTĚŽÍ STOJÍ?

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

CO BUDEME V KRAJINĚ HLEDAT?

  1. Hodnotné místo v zastavěné části obce.
  2. Hodnotné místo ve volné krajině.
  3. Problémové místo v zastavěné části obce, které byste chtěli změnit.
  4. Problémové místo ve volné krajině, které byste chtěli změnit.

KDY BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěž bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.

Prosíme o předběžné potvrzení zapojení Vaší školy do soutěže prostřednictvím registračního formuláře do června 2019.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Soutěžní odpovědi budou odesílány pomocí dotazníku na Survey123, který umožňuje odpovídat přes počítač i pomocí mobilní aplikace, která funguje v online i offline režimu.

Pro zájemce z řad učitelů se bude 5. listopadu 2019 konat informativní workshop k metodice mapování. Více informací naleznete na webové stránce na konci srpna 2019.

CO Z TOHO BUDE?

Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů zapojených obcí Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy včetně fotografií využijeme pro tvorbu didaktické pomůcky.

CO ZA TO BUDE?

Zapojené třídy odměníme cenami, např. publikacemi o krajině Jihomoravského kraje, věcnými cenami s logem MENDELU, výtvarnými potřebami ad.

Nejaktivnější třída vyhraje vstupenky do VIDY! a terénní exkurzi s odborníky z MENDELU a MUNI!

 

 

Více informací naleznete v letáčku a na webových stránkách: http://hodnotykrajiny.cz/

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.