Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Dne 14.1.2019 byl Radou spolku Jihomoravského kraje schvále Dotační program:  Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019.

Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Dotační tituly:

     DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

     DT 2 - Podpora provozu místních akčních skupin

     DT 3 - Dotace na úroky z úvěru na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

     DT 4 - Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě

     DT 5 - Obecní knihovny

     DT 6 - Společné integrované projekty

     DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně

     DT 8 - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov podpořená dotací z MMR v roce 2019

     DT 9 - Obnova místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019

 

Minimální podíl spoluúčasti žadatele vždy činí: 50 %

 

Další informace se dozvíte na: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx?fbclid=IwAR1C-OHlvxscICmxjlo8EcVUydS0V0ann4yyk2moZ7A4hVxkOdBG7aeJwCc

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán vzdělávání

MAP v ORP Znojmo I.
MAP v ORP Znojmo II.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

eu ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstviprogram rozvoje venkova   leader  

 

goldenlogopaticka

design by GOLDEN ORANGE s.r.o.