Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství, z.s.

Pro období 2014-2020 zpracovala MAS strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které analyzuje své území, jeho potřeby a požadavky a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie na tento integrovaný nástroj.

Na základě získaných prostředků MAS vyhlašuje a administruje Výzvy ze 2 operačních programů - PRV, IROP, dle nastavených programových rámců ve Strategii území. Informace o vyhlášených výzvách naleznete na http://www.znojemskevinarstvi.cz/vyzvy-2014-2020-resp-2023

Řídícími orgány - Schválená Strategie komunitně vedeneného místního rozvoje

  • SHVÁLENÁ - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • FINÁLNÍ - Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE
  • Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství ke stažení ZDE
  • Finanční plán a indikátory ke stažení ZDE

Povinné přílohy ke Strategii:

Kalendář výzev

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi