Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

230cs 2 bigNázev projektu: Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020

Realizátor projektu: KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje

                                       Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

                                       Zapojené subjekty: všechny MAS v Jihomoravském kraji

 

Zásobník projektů- Mílión stromů k vyplnění → ke stažení ZDEword

Hlavní cíl projektu:

Zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou změnu - vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS JMK, bude naplňován 2 aktivitami:

  • aktivizace zaměstnanců MAS školením pro zvýšení absorpční schopnosti potenciálních žadatelů EU dotací v území JMK a podporu zaměstnanců MAS
  • aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě

 

Cílové skupiny:

  • zástupci veřejného sektoru: starostové obcí, zástupci škol, ostatní veřejné organizace, DSO
  • zástupci soukromého sektoru: podniky, poskytovatelé služeb, zemědělci, lesníci
  • zástupci neziskového sektoru: spolky, nevládní organizace, např. hasiči, zahrádkáři, myslivci, sportovci apod.
  • zaměstnanci a členové MAS

 

Webové stránky na milión stromů - www.milionstromu.cz

 

jihomoravsky 191cs 4 230cs 2

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi