Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Protože v tomto programovém období budou využívány k žádostem dotace (MŠMT - OP VVV) tzv. šablony a my Vám nabízíme bezplatné konzultace při jejich zpracování, potřebovali bychom zjistit Váš zájem o pomoc při jejich zpracování. Proto prosíme o vyplnění formuláře v poslední části této stránky.

V současné době se výzva s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování připravuje a její vyhlášení je naplánováno na duben 2016.

Většina dokumentů je zatím neoficiálních, proto Vám zde vkládáme odkaz na Harmonogram výzev 2016, kde je na straně 5 základní informace k výzvě: odkaz na harmonogram.

V souvislosti s touto výzvou jsou navíc připraveny informační semináře, pozvánku naleznete zde. Všechny aktuální informace doporučuji sledovat zde.

Informace o vyhlášených výzvách naleznete zde.

Zájem o pomoc při zpracování šablon

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi