Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

VÝZVA

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ a ZŠ I nové seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2016. Pro žádosti o podporu s datem finalizace do 31. 12. 2016 včetně si mohou žadatelé zvolit, ze kterého seznamu dětí a žáků chtějí vycházet. Platné jsou údaje v obou seznamech, tj. k 30. 9. 2015 i k 30. 9. 2016. Žádosti o podporu finalizované od 1. 1. 2017 musí již vycházet pouze z počtu dětí a žáků k 30. 9. 2016. 

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017

Vyzva_Sablony_MRR.pdf Vyzva_Sablony_MRR.pdf - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Zmeny_vyzvy_sablony_souhrn_1.pdf Změny výzvy - šablony souhrn - zveřejněno dne 30. 11. 2016

 

Přílohy výzvy:

Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf Priloha_c_1_Indikatory_sablony1.pdf (842,09 KB)

Hodnotici_kriteria_Vyzva23_Sablony_final_1.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria_.pdf (312,22 KB) - zveřejněno dne 18. 7. 2016

Řídicí orgán OP VVVV zveřejňuje dne 18. 7. 2016 aktualizovanou verzi přílohy č. 2 - Hodnoticí kritéria Výzev č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ A ZŠ I_verze2. Ve verzi č. 2 došlo k formální úpravě vzhledu hodnoticích kritérií.

         (Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf Priloha_c_2_Hodnotici_kriteria.pdf (311,49 KB) - neplatná verze)

Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon - zveřejněno dne 14. 11. 2016

         (Priloha_c_3_Prehled_sablon_verze_04.pdf Příloha č. 3 Přehled šablon  - zveřejněno dne 31. 10. 2016 - neplatná verze)

         (Priloha_c_3_Prehled_sablon_k_1_8_2016.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,31 MB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016 - neplatná verze)

Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.

V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

          (Priloha_c_3_Prehled_sablon_oprava.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - zveřejněno dne 28. 6. 2016 - neplatná verze)

U šablony II/2.1 I Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin byl v přehledu šablon chybně uveden náklad na aktivitu 16 680,- Kč. Správně je 16 880 Kč. 

          (Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf Priloha_c_3_Prehled_sablon.pdf (1,30 MB) - neplatná verze)

Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu - zveřejněno dne 21. 11. 2016

         (Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu.pdf Priloha_c_4_Seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu - neplatná verze)

 

Příručka pro žadatele a příjemce:

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů jsou k nalezení ZDE.!!! - zveřejněno dne 14. 11. 2016

PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf PpZP_zjednodusenych_projektu_v1.pdf (1,54 MB)

 

Další přílohy:

Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx Kontaktni_seznam_pro_vyzvu_c_22_a_23_.xlsx (215,32 KB) - aktualizováno dne 29.7.2016

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2016 - zveřejněno dne 7. 12. 2016 

Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx Seznamy_MS_ZS_k_30_09_2015.xlsx (582,90 KB)

Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015_web.xlsx Seznam_MS_ZS_pri_zdravotnickem_zarizeni_k_30_09_2015.xlsx (317,53 KB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016

Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx Kalkulacka_indikatoru_final.xlsx (322,70 KB)

4_Letak_sablony.pdf Letak_sablony.pdf (295,19 KB)

rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf rozhodovaci_mapa_pro_sablony_ms_zs_web.pdf (177,82 KB)

jak_na_sablony_web.pdf jak_na_sablony_web.pdf (205,23 KB)

Příklady dobré praxe

Šablony OD A DO Z

 

Aktuální informace: 

Cyklus žádosti o podporu zjednodušeného projektu od vyhlášení výzvy po zaslání zálohové platby

Informace k procesu schvalování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ 

  

Video k výzvám:

https://www.youtube.com/watch?v=7WCtfDmdBes&list=PLvzdjla2ilOCYuwBxQfxKvfrsihYq8GaP

 

Vzory právních aktů:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

GENERÁTOR POVINNÉ PUBLICITY → https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Otázky k šablonám

Ke stažení ZDEPDF

 

IS KP14+:

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23.6.2016

Pro práci v aplikaci IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádostí o podporu v IS KP14+ Zjednodušené formy financování, verze pro výzvy 22,23.

Příručku naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi