Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

V roce 2012 vyhlásila Místní akční skupina Znojemské vinařství:

 

1.VÝZVU 2012 (16.KOLO)

  • 16. kolo - příjem žádostí od 14. 5. 2010 do 16. 5. 2012 12:00 hod

 

Vyhlášené Fiche jsou Fiche č. 1,2,5

 
 
  • Fiche č 1, ke stažení zde
  • Fiche č. 2, ke stažení zde
  • Fiche č. 5, ke stažení zde
 

Text výzvy - ke stažení zde

 

Žádost o dotaci - jediný správný formulář!! Žádost si stáhněte do vašeho počítače 

 

2.VÝZVA 2012 (17.KOLO)

  • Datum vyhlášení 1. výzvy pro rok 2012 je 2. 8. 2012, příjem projektůna MAS proběhne v termínu od 4. 9. 2012 - 7. 9. 2012.

 

Vyhlášené Fiche jsou Fiche č. 4, 6

 
 

Text výzvy :

 

Žádost o dotaci - jediný správný formulář!! Žádost si stáhněte do vašeho počítače - ke stažení zde

 

 

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi