Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

MAS si je vědoma důležitosti úlohy mladých lidí pro trvale udržitelný rozvoj venkova. Hlavní snahou je prostřednictvím zlepšení podmínek pro život a bydlení na venkově zabránit odlivu mladých lidí do měst.

V rámci MAS Znojemské vinařství, z.s. existuje skupina zaměřená na problematiku mladých lidí.

Jejími členy jsou:

  • Ing. Lenka Kučerová (Mrázková), manažerka MAS
  • Ing. Veronika Kyzyvátová (Schvomová), manažerka MAS
  • Martin Feranec, Ökofruit international s.r.o.
  • Tomáš Letocha, Ökoplant international s.r.o.

Zápisy z  jednání pracovní skupiny mladých lidí

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi