Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Členové jednotlivých orgánů od 3. 9. 2015

Předseda Rady spolku - Městys Prosiměřice, zastoupený Jiřím Lukešem

 

Rada spolku

 • Městys Prosiměřice, zastupován Jiřím Lukešem,
 • Obec Suchohrdly u Miroslavi, zastupována Ing. Barborou Arndt,
 • Petr Příkazský, zemědělec, IČ: 70834547, 
 • FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s., zastupována Zdeňkem Koukalem,
 • MVDr. Libor Jurka, veterinář, IČ: 13399161.

 

Revizní výbor

 • Marie Dubová,
 • Obec Krhovice, zastupována Martinem Majorem,
 • ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., zastupovaný Ing. Pavlem Vajčnerem.

 

Výběrová komise 

 • Obec Hrádek, zastupována Ondřejem Kubicem,
 • Obec Práče, zastupována Zdeňkem Dvořákem, 
 • Správa Národního parku Podyjí, zastupována Ing. Veronikou Dubovskou,
 • Vinařství LAHOFER, a.s., zastupováno Ing. Zdeňkem Bodanským,
 • Ökofruit international s.r.o., zastupovaný Martinem Ferancem,
 • AGRODRUŽSTVO Miroslav, zastupované Ing. Radkem Janečkem,
 • Komunitní škola při ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi, z.s., zastupována Mgr. Yvonou Slaninovou,
 • TJ Hodonice, z.s., zastupována Františkem Latrem,
 • Spolek Suchohrdly-Sadová, zastupováno Bc. Pavlem Synkem.

 

Kancelář MAS

Manažer MAS

 • Bc. Michaela Augustová
 • Ing. Lenka Kučerová (Mrázková) → Mateřská dovolená
 • Ing. Veronika Kyzyvátová (Schvomová) → Mateřská dovolená

 

Analytik MAS

 • Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

 

Manažer MAP

 • Bc. Petr Příkazský

 

Koordinátor MAS

 • Ing. Hana Zvariková

 

Organizační schéma MAS Znojemské vinařství

30cs 1 big

Kalendář výzev

 • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi