Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jsme i na Facebooku

fb

 

 

Místní akční skupina MAS Znojemské vinařství aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

spolupráce

Více informací naleznete ZDE

Navigace

Obsah

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání

 

Kontaktní osoba pro MAP:

Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS., tel.: 774 150 282, MASZV@seznam.cz

Bc. Petr Příkazský, tel.: 774 150 067, MASZV@seznam.cz

Co je MAP?

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo. Mezi činnosti MAP můžeme zařadit vytváření nových komunikačních kanálů mezi zástupci škol, sdílení praktických zkušeností a vzájemná pomoc při jejich aplikaci, rozvoj motivující kultury ve školách zaměřené na maximální možný úspěch každého žáka a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Klíčové aktivity budou zpracovány jednotlivými pracovními skupinami, sestavenými ze zájemců z řad zájmových skupin dle daného odvětví, a následně schvalovány řídícím výborem.

Povinná opatření MAP:

-          Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita

-          Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

-          Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená opatření MAP:

-          Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

-          Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)

-          Kariérové poradenství v základních školách

Průřezová a volitelná opatření MAP

-          Začleňování dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do těchto aktivit

-          Zajištění finanční dostupnosti zavedených aktivit i po ukončení projektu po dobu minimálně 2 let

  • Například: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

 

Výstupy MAP

Pevným výstupem projektu je Strategický rámec MAP, vypracovaný nejpozději do 30. 9. 2016, zahrnující investiční priority škol správního obvodu. K aktualizaci strategického rámce poté bude docházet každých 6 měsíců od data jeho vydání, až po datum zpracování MAP (místního akčního plánu vzdělávání), v němž bude nejaktuálnější verze strategického rámce zapracována. MAP bude zpracován v prvním kvartálu roku 2018 s udržitelností do roku 2023. MAP i Strategický rámec MAP budou zpracovány realizačním týmem (MAS) na základě výstupů z činností pracovních skupin a vždy budou tyto dokumenty schvalovány Řídícím výborem.

Podrobné informace o projektu naleznete zde:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_MAP/Priloha_2_Postupy_MAP.pdf

Dne 8.9.2015 byla vyhlášena výzva MAP, více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

 

Užitečné odkazy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=280458&TypeID=2

 

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

http://www.rskjmk.cz/folder/65

 

Strategický plán rozvoje města Znojma 2016-2022

http://www.znojmocity.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=47382

 

Soubory ke stažení

Strategický rámec MAP k 22.9.2016

Prezentace k MAP z 1. setkání

Doplňující informace k prezentaci

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí