Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Jsme i na Facebooku

fb

 

 

Místní akční skupina MAS Znojemské vinařství aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

spolupráce

Více informací naleznete ZDE

Obsah

VÝZVY ROKU 2011

 V roce 2011 vyhlásila Místní akční skupina Znojemské vinařství: 

 

1. VÝZVU 2011

12. kolo - příjem žádostí od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod

 

 
V rámci této výzvy budou přijímány projekty pro následující Fiche:
 
Fiche č. 1 Znojemské vinařství - Obnova a rozvoj vesnic
Fiche č. 4: Znojemské vinařství - Modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu
 
Programovým výborem stanovená alokace na 1. výzvu roku 2011 je cca 4,2 milionu Kč.Termín pro předkládání žádostí je od 28. 12. 2010 do 24. 1. 2011 12:00 hod v kanceláři MAS ve Znojmě na ul. Dvořákové 21, 669 02 (Agrodům, dveře č. 213). Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny.
Dle pravidla MAS požadujeme, aby žadatel projekt nejdříve na MAS konzultoval, a to nejpozději 7 dnů před konečným termínem odevzdání.
 
V daném kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jednu žádost.
 
Úplné znění Fichí naleznete na www.znojemskevinarstvi.cz, spolu s formulářem žádosti, osnovami projektu, Pravidly IV.1.1., Samostatnou přílohou 9 pravidel IV.1.1., Pravidly IV.1.2., a dalšími dokumenty. Pravidla a jednotlivé formuláře naleznete také na www.szif.cz.
  

 


 2. VÝZVU 2011 (vyhlášení 8.8.2011)

 Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s.vyhlašuje dne 8. 8. 2011 2.VÝZVU pro rok 2011 k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - strategického plánu Leader. Žadatel podává na MAS elektronickou verzi žádosti o dotaci (na CD). Písemná podoba bude vytištěna pracovníkem MAS. Žadatel je povinen odevzdat k datu podání žádosti o dotaci všechny povinné přílohy ve dvou tištěných vyhotoveních (jedno paré bude označeno ORIGINÁL a druhé KOPIE). Každá sada příloh bude seskupena ve složkách či šanonu.

Předpokládaná alokace na tuto výzvu je max 3.000.000 Kč.

 

Termín pro předkládání žádostí je od 6. 9. 2011 do 12. 9. 2011 v pracovní dny.

 
Žádost o dotaci je možné stáhnout pouze zde
 
V této výzvě budou vyhlášeny Fiche:
 
 

Ostatní dokumenty pro 2. výzvu 2011

Fiche Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s.

Fiche č. 1 - Znojemské vinařství - Obnova a rozvoj vesnic 

(Informace-definice příjemce dotace, kritéria přijatelnosti, podmínky, druh a výše dotace, způsobilé výdaje, seznam příloh naleznete na straně 73-79 pro hlavní opatření a 84-89 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 2 - Znojemské vinařství - Rozvoj cestovního ruchu
(Informace naleznete na straně 67-69 pro hlavní opatření a 84-89 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 3 - Podpora diverzifikace činností nezemědělské povahy a cestovního ruchu(Informace naleznete na straně 56-62 pro hlavní opatření a 70-72 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 4 - Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu (Informace naleznete na straně 15-19 pro hlavní opatření a 33-36 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 5 - Znojemské vinařství - Občanské vybavení a služby
 (Informace naleznete na straně 80-83 pro hlavní opatření a 73-79 pro vedlejší opatření)

Fiche č. 6 - Znojemské vinařství- Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům (Informace naleznete na straně 33-36 pro hlavní opatření)

Fiche č. 7 - Znojemské vinařství- Podpora cestovního ruchu, ubytování a sport

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí