Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jsme i na Facebooku

fb

 

 

Místní akční skupina MAS Znojemské vinařství aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

spolupráce

Více informací naleznete ZDE

Navigace

Obsah

KDO JSME?

Místní akční skupina?

 Jsme spolkem, který se zabývá rozvojem regionu pomocí dotačního titulu Program rozvoje venkova- metodou Leader.

Územní působnost MAS Znojemské vinařství, z.s. je v současné době tvořeno 43 obcemi. Všechny obce leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo. Většina obcí představuje tradiční typ kompaktního vesnického osídlení.

Vliv města Znojma na vlastní strukturu osídlení ve svém okolí není výrazný, projevuje se především ve funkčních vazbách (pohyb za prací, nákupy - obslužné funkce jsou koncentrované ve městě Znojmě). Hustota zalidnění je výrazně nižší než průměr ČR, odpovídá však běžným poměrům v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Seznam obcí, mapka regionu MAS Znojemské vinařství, z.s. a sociálně ekonomický charakter regionu dokládají jasně, že jde o venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky.

Místní akční skupina se s maximálním úsilím snaží o organizaci svého území a zajištění jeho celistvosti. Vzhledem k tomu, že je nutno zapojit do spolupráce mnohé další obce, podnikatele i partnery, je tento úkol časově poměrně náročný a pracný.

Existence MAS Znojemské vinařství je deklarována Stanovami MAS Znojemské vinařství.

 

MAS všeobecně

MAS, tedy místní akční skupina, je společenství lidí, kteří chtějí být aktivní ve prospěch svého regionu. MAS je založena na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a  neziskovými organizacemi.

Grafické vyjádření partnerství:

 

MAS
aktivní jedinci, zástupci firem, organizací a institucí
široká veřejnost, firmy, organizace, instituce

 

  

Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu podle skutečných potřeb regionu na základě předem připravené a regionem schválené strategie.

MAS pracuje metodou LEADER:

  • Vyhledává dotační tituly ve prospěch svých členů, zpracovává a napomáhá zpracovat projekty MAS a  projekty členů MAS
  • Školí členy MAS
  • Provádí výběry projektů (s jednoznačnými hodnotícími kritérii a jednoznačnými postupy výběrové komise)
  • Ověřuje přijatelnost žadatele, přijatelnost jeho projektu, finanční zdraví, apod.
  • Kontroluje průběh realizace před, v průběhu a po skončení projektu
  • Schvaluje projekty na úrovni vlastního řídícího orgánu a na úrovni veřejného projednání; při výběru projektů k realizaci musí být stanoveno jejich pořadí a další postup realizace. 

 

Práce metodou LEADER není omezena uvedeným výčtem činností – tato metoda předpokládá inovační a kreativní postupy. Předpokládá stálé „hledání“ a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova.

 

MAS (místní akční skupina) je zkratkou, která vychází z anglického LAG: Local action group. Přesnější překlad, než místní akční skupina, by měl znít spíše skupina pro místní akce, tedy „parta lidí“, kteří chtějí dělat různé aktivity ve prospěch svého regionu, kteří mají právní subjektivitu a jsou ochotni vzít na svá bedra organizační a finanční zajištění tohoto rozvoje.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí