Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga
Kategorie: Vyhodnocení SPL A Výroční Zprávy MAS
Dostupné soubory:
Information
Datum 2017-11-16
Upraven
Verze:
Velikost 2.1 MB
Systém
Stažení 10
Information
Datum 2017-11-16
Upraven
Verze:
Velikost 1.82 MB
Systém
Stažení 8
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.65 MB
Systém
Stažení 8
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 2.49 MB
Systém
Stažení 12
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.69 MB
Systém
Stažení 8
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 2.67 MB
Systém
Stažení 11
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.44 MB
Systém
Stažení 20
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 2.14 MB
Systém
Stažení 22
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 1.38 MB
Systém
Stažení 24
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 477.46 KB
Systém
Stažení 22
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 595.6 KB
Systém
Stažení 25
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 715.11 KB
Systém
Stažení 15
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 326.91 KB
Systém
Stažení 21
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 96.08 KB
Systém
Stažení 26
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 793.72 KB
Systém
Stažení 22
Information
Datum 2017-09-14
Upraven
Verze:
Velikost 102.02 KB
Systém
Stažení 23

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi