Znojemské vinařství

Místní akční skupina

eu loga

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018 - Formulář bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Dotační tituly

Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 26 mil. Kč

Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin, orientační limit 1,8 mil. Kč

Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 2,2 mil. Kč

Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 7 mil. Kč

Dotační titul 5 – Obecní knihovny, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 4 mil. Kč

Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně, orientační limit 7 mil. Kč

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5948-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2018.aspx

Dotacni program - Podpora rozvoje venkova Jihomoravskeho kraje ke stažení ZDE

 

Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018

Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 20 000,- Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost: 50 000,- Kč

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5978-506-Podpora+pamatek+mistniho+vyznamu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2018.aspx

 

Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 50%

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6059-506-Dotacni+program+Podpora+vinarstvi+vinohradnictvi+ovocnarstvi+a+zelinarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

 

Dotační program Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018

Příjem žádostí: 14.2.2018 - 28.2.2018, formulář žádosti bude k dispozici od 14.02.2018

Více informací na: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6001-506-Dotacni+program+Podpora+vcelarstvi+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2018.aspx

Kalendář výzev

  • V současné době není zveřejněná žádná výzva.

icon projekty

IROP

Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo finální podobu Kritérií pro závěrečné hodnocení projektů realizovaných v rámci specifického cíle 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

vice

icon projekty

PRV

Program rozvoje venkova

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Znojemské vinařství na období 2014 – 2020 je možno předkládat projekty do programového rámce Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020.

vice

icon projekty

MAP

Místní akční plán

Zkratka MAP, označující místní akční plán vzdělávání, představuje soubor aktivit vedoucích k trvalému a udržitelnému zvyšování kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let ve školách správního obvodu ORP Znojmo.

vice

icon projekty 

OSTATNÍ PROJEKTY

Informace o dalších projektech

Animace škol - šablony

Milion stromů

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Znojemské vinařství z.s.

vice

program rozvoje venkova eu evropsky socialni fond leader ministerstvo pro mistni rozvoj ministerstvo skolstvi