Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Jsme i na Facebooku

fb

 

 

Místní akční skupina MAS Znojemské vinařství aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

spolupráce

Více informací naleznete ZDE

Navigace

Obsah

 

loga

 

Stránka

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

13. 8. 2014 Zobrazit více

Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu

Zapojení venkovských podnikatelů do rozhodování o jejich osudu

4. 8. 2014 Zobrazit více

Červencový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.

Červencový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.Červencový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství již ke shlédnutí a stáhnutí v záložce "Dokumenty ke stažení, kde vyberete kategorii → E-zpravodaje-MAS Znojemské vinařství".

30. 7. 2014

Nová Společná zemědělská politika upravuje systém přímých plateb, nabízí podporu investic a mladých zemědělců

Nová Společná zemědělská politika upravuje systém přímých plateb, nabízí podporu investic a mladých zemědělců.

I. pilíř - Základní principy, II. pilíř - Podpora investic a mladých zemědělců

 

I. pilíř – Základní principy

Vícesložkovost přímých plateb

Na základě reformy Společné zemědělské politiky od roku 2015 dojde k zásadní změně v provázanosti I. a II. pilíře, tedy přímých plateb a Programu rozvoje venkova. Výplata přímých plateb bude podmíněna splněním podmínek aktivního zemědělce, jenž si klade za cíl zamezit čerpání finančních prostředků těmi, kteří zemědělsky neobhospodařují. Tato podmínka bude zároveň závazná i pro některé režimy v II. pilíři.

V souladu s legislativou EU je České republice přidělena průměrná roční obálka pro období 2015 – 2020 v rámci přímých plateb ve výši cca 23 mld. Kč a Programu rozvoje venkova cca 8 mld. Kč. Mezi oběma pilíři může členský stát přesouvat finanční prostředky v rámci tzv. flexibility do výše 15 % roční obálky. Česká republika předpokládá přesunutí z I. do II. pilíře 800 mil. Kč, což odpovídá cca 3,4 % roční obálky pro období 2015 až 2017 a 300 mil. Kč představujících cca 1,3 % finančních prostředků pro roky 2018 a 2019. Nově bude zavedena degresivita (krácení přímých plateb), jež sníží částky přímých plateb jednotlivých příjemců ve výši 5 % nad 150 000 EUR, které získají prostřednictvím režimu jednotné platby na plochu – SAPS.  Tyto snížené částky se přesunou do II. pilíře a navýší rozpočet Programu rozvoje venkova ČR.

Tato podpora je směřována na sektor brambor pro výrobu škrobu, chmele, krav bez tržní produkce mléka, mléčného sektoru a ovcí a koz.

 

II. pilíř – Podpora investic a mladých zemědělců

Stejně jako v předchozím programovém období 2007 – 2013 bude i nadále pokračovat podpora realizace investic do zemědělství a potravinářství.

Podporu investic v zemědělské výrobě bude možné poskytovat v novém programovém období 2014-2020 v rámci dotačního titulu 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Dotaci v maximální výši 40 – 60 % z celkových způsobilých výdajů budou moci získat zemědělští podnikatelé na realizaci svých projektových záměrů v rámci živočišné i rostlinné výroby. Vyšší míru dotace budou moci získat mladí začínající zemědělci či projekty realizované ve znevýhodněných oblastech.

V případě živočišné výroby je aktuálně navrhována podpora investic pro chov skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní, a to například stáje, jímky a hnojiště či sklady pro krmiva a steliva.

V rostlinné výrobě je plánována podpora skladovacích prostor (kromě obilných sil, jejichž další podpora již plánována není), nosných konstrukcí trvalých kultur, skleníků, fóliovníků a jiných pěstebních ploch. Mezi priority bude patřit podpora živočišné výroby, ovoce a zeleniny, včetně brambor.

Mezi hlavní podmínky pro získání dotace bude patřit předložení kvalitně zpracovaného projektu s  vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů daného opatření Programu rozvoje venkova či splnění podmínek finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

Na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů bude zaměřen dotační titul 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

O dotaci budou moci požádat zemědělci i zpracovatelské podniky spadající do kategorie malých a středních podniků a projekty budou moci být zaměřené pouze na zpracování primárních zemědělských produktů (tzv. „annexových“).

V operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců budou moci získat maximální dotaci ve výši 45 tis. EUR pouze mladí začínající zemědělci ve věku do čtyřiceti let, kteří poprvé zahajují činnost, mají zemědělskou kvalifikaci (případně mají možnost si ji doplnit), a kteří maximálně 36 měsíců provozují zemědělskou výrobu.

Zásadní novinkou oproti programovému období 2007 – 2013 je stanovená minimální velikost podniku žadatele jako kritérium přijatelnosti pro vstup do opatření. Tato minimální velikost bude definována dosažením určité minimální hodnoty standardní produkce (založené na výměře zemědělské půdy a množství hospodářských zvířat) již při podání Žádosti o dotaci. Další podmínkou bude předložení podnikatelského plánu, jehož realizaci žadatel musí zahájit do devíti měsíců od podání Žádosti o dotaci. Nastavení dotačního titulu tak reflektuje představu Evropské komise, podle které je cílem podpory spíše převzetí stávajícího podniku mladým zemědělcem než vnik zcela nových farem.

 

Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-zemedelska-politika/nova-spolecna-zemedelska-politika.html


23. 7. 2014 Zobrazit méně

Pracovní verze analytické části strategie k připomínkování

Pracovní verze analytické části strategie k připomínkování

16. 7. 2014 Zobrazit více

Vláda schválila operační programy

Vláda schválila operační programy

15. 7. 2014 Zobrazit více

Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014-2020

Vláda dokončila přípravu na čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014-2020

10. 7. 2014 Zobrazit více

Vláda dne 9.7.2014 schválila Program rozvoje venkova

Vláda dne 9.7.2014 schválila Program rozvoje venkova

10. 7. 2014 Zobrazit více

25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD25. června 2014: Demonstrace za změnu negativního postoje MPO k zařazení podpory malých a středních živnostníků na venkově do CLLD

24. 6. 2014 Zobrazit více

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Znojemské vinařství

VALNÁ HROMADA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ SE USKUTEČNÍ DNE 24. 6. 2014 v 10:15 HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HODONICÍCH.

19. 6. 2014

Stránka

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí