Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Jsme i na Facebooku

fb

 

 

Místní akční skupina MAS Znojemské vinařství aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

spolupráce

Více informací naleznete ZDE

Navigace

Obsah

 

loga

 

Stránka

Výběrové řízení

Výběrové řízeníVýběrové řízení na pozici projektový manažer/ka - junior v MAS Znojemské vinařství, z.s.

20. 2. 2015 Zobrazit více

Zaregistrované Žádosti o dotaci na o patření IV.2 .1 Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

Zaregistrované Žádosti o dotaci na o patření IV.2 .1 Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostíStátní zemědělský intervenční fond ke dni 26. ledna 2015 zaregistroval 24 Žádostí o dotaci v rámci 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova- opatření IV.2.1. Do realizace projektů spolupráce se v rámci národní spolupráce zapojilo 171 Místních akčních skupin. Mezi nimi je i naše MAS Znojemské vinařství s projektem "Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER".

28. 1. 2015 Zobrazit více

Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?

Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?Výzvy z nových programů 2014-2020.

27. 1. 2015 Zobrazit více

Udržitelný rozvoj venkova prostřednistvím Místních akčních skupin

Udržitelný rozvoj venkova prostřednistvím Místních akčních skupinUdržitelný rozvoj venkova prostřednictvím Místních akčních skupin je název projektu, který v roce 2014 realizovala Národní síť Místních akčních skupin české republiky (NS MAS) za podpory ministerstva pro místní rozvoj.

27. 1. 2015 Zobrazit více

MAS Znojemské vinařství Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok!

MAS Znojemské vinařství Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok!MAS Znojemské vinařství Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok!

18. 12. 2014 Zobrazit více

Prosincový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.

Prosincový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.Nový prosincový E-zpravodaj místní akční skupiny MAS Znojemské vinařství již ke shlédnutí a stáhnutí ve složce "E-zpravodaje".

4. 12. 2014

Tradiční Martinské hody v Tasovicích a v Hodonicích - 7. - 9. 11. 2014

Tradiční Martinské hody v Tasovicích a v Hodonicích - 7. - 9. 11. 2014Tradiční Martinské hody v Tasovicích a v Hodonicích - 7. - 9. 11. 2014

3. 11. 2014 Zobrazit více

Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupinPodmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

Podmínky tzv. aktivního zemědělce a naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

 

Aktivní zemědělec

Aktivní zemědělec se nebude posuzovat jen pro přímé platby, ale vztahuje se také na některá opatření Programu rozvoje venkova, např. na podporu LFA nebo ekologické zemědělství. Cílem tohoto nově zaváděného požadavku je poskytnout dotace především těm žadatelům, pro které je zemědělství hlavním zdrojem obživy.

Splnění podmínky aktivního zemědělce se nevztahuje na menší zemědělce. Ti žadatelé, kteří nedosáhnou roční částky přímých plateb 5 000 €, což přibližně odpovídá 20 ha, nebudou muset prokazovat, že plní podmínku aktivního zemědělce. U všech ostatních bude v prvním kroku prověřeno, zda v rámci svých podnikatelských činností neprovozují jednu z aktivit, stanovených evropskou legislativou. Jedná se o následující činnosti: provozování letiště, železniční služby, vodní díla, dále služby v oblasti nemovitostí, provozování stálých sportovních a rekreačních areálů.

 

Splnění požadavku aktivního zemědělce

Požadavek aktivního zemědělce je splněný, pokud roční příjem z přímých plateb činí alespoň 5 % částky těch příjmů, které nepocházejí ze zemědělské činnosti. Druhou možností je doložit, že alespoň třetina z celkových příjmů žadatele jsou příjmy ze zemědělské činnosti. Splněním jednoho z těchto požadavků je zároveň splněna podmínka aktivního zemědělce, v opačném případě není možné přímé platby poskytnout. Posuzování aktivního zemědělce probíhá při úvodních kontrolách jednotných žádostí.

schéma

 

Mladý zemědělec

Součástí přímých plateb bude nově také zvýšená dotace pro mladé začínající zemědělce. Jedná se o 25% příplatek k základní sazbě SAPS, tedy přibližně o 30 € na hektar, ale pouze do výměry 90 ha. O příplatek z titulu mladého zemědělce může požádat každý zemědělec podávající jednotnou žádost na zemědělskou plochu, který poprvé zahajuje zemědělské podnikání nebo ho zahájil nejpozději 5 let před podáním své první jednotné žádosti. Žadateli nemůže být v roce podání žádosti více než 40 let. Příplatek se poskytuje max. 5 let, ovšem tato doba se zkracuje o počet let, které uplynuly od zahájení zemědělského podnikání.

 

Naplňování metody LEADER prostřednictvím Místních akčních skupin

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin (MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a věřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství,sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

V novém programovém období 2014 - 2020 bude podpora MAS rozšířena do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, přes které je možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). K implementaci CLLD se k Programu rozvoje venkova připojíIntegrovaný regionální operační program (pod Ministerstvem pro místní rozvoj), Operační program Zaměstnanost (pod Ministerstvem práce a sociálních věcí) a Operační program Životní prostředí (pod Ministerstvem životního prostředí). Provozní náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Více informací naleznete na www.eagri.cz 


21. 10. 2014 Zobrazit méně

Říjnový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.

Říjnový E-zpravodaj MAS Znojemské vinařství, z.s.Nový říjnový E-zpravodaj místní akční skupiny Znojemské vinařství již ke shlédnutí a stáhnutí ve složce "E-zpravodaje".

10. 9. 2014

Připomínkování pracovní verze Strategie místního rozvoje MAS Znojemské vinařství!

Připomínkování pracovní verze Strategie místního rozvoje MAS Znojemské vinařství!

10. 9. 2014 Zobrazit více

Stránka

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí